Aspose.Cells for Reporting Services İstemci'de Grup işlevi ekleyin

Contents
[ ]

Nitelikleri Değiştir aracılığıyla tablo raporu öğesinin Grup özniteliklerini ayarlar. Parametreler Tür, Ad, Düzey ve Gizle’yi içerir.

  • Tür, Grup Türünü temsil eder. Satır Grubu ve Sütun Grubu içerir.
  • Ad, Grup adını temsil eder.
  • Düzey, Grup düzeyini temsil eder.
  • Gizle, Grup gizlemeyi temsil eder.

Raporun Değiştirilmesi aşağıdaki adımları içerir: “Raporu Değiştir” iletişim kutusunu açın ve Anahat sekmesini seçin.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

TıklamakDeğiştir düğmesine basın ve Yapılandırmayı gizle’yi güncelleyin.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Tıklamakİşlemek düğmesine basın ve yapılandırmaları gizleyin.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin