Aspose.Cells for Reporting Services oluşturucuda Sayfa Yapısı için ayarlar ekleyin

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services işleyici, Aspose.Cells Raporlama Hizmetleri yapılandırma dosyasındaki sayfa yapısı ayarları aracılığıyla dışa aktarılan Excel dosyasının çalışma sayfası sayfa kurulumunu ayarlar.