Aspose.Cells for Reporting Services İstemcisinde Sayfa Yapısı için Ayarlar Ekleme

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services işlemcisi, Aspose.Cells Raporlama Hizmetleri yapılandırma dosyasındaki sayfa düzeni ayarlarını dışa aktarılan Excel dosyasının çalışma sayfası sayfa düzeni ile ayarlar.