Tablo öğesi için Sıralama özelliği ekleme

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services, Aspose.Cells Raporlama Hizmetleri yapılandırma dosyasına tablo sıralama yapılandırmasını ekleyerek dışa aktarılan Excel dosyası için tablo öğesi verilerini sıralar.