Tablo öğesini oluşturmak için Sıralama özelliği ekleyin

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services, dışa aktarılan Excel dosyası için tablo öğesi verilerini, Aspose.Cells Raporlama Hizmetleri yapılandırma dosyasındaki tablo sıralama yapılandırması ekle aracılığıyla sıralar.