Lägg till gruppfunktion i Aspose.Cells for Reporting Services Klient

Contents
[ ]

Den ställer in gruppattributen för tabellrapportobjektet genom Ändra attribut. Parametrarna inkluderar Typ, Namn, Nivå och Hide.

  • Typ representerar grupptyp. Det inkluderar Row Group och Column Group.
  • Namn representerar gruppnamn.
  • Nivå representerar gruppnivå.
  • Dölj representerar gruppdölj.

Att ändra rapporten innebär följande steg: Öppna dialogrutan “Ändra rapport” och välj fliken Kontur.

todo:image_alt_text

KlickÄndra knappen och uppdatera Dölj konfiguration.

todo:image_alt_text

KlickBegå knappen och spara dölj konfigurationer.

todo:image_alt_text