Lägg till inställningar för sidinställningar i Aspose.Cells for Reporting Services renderer

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services renderer ställer in kalkylbladssidinställningar för den exporterade Excel-filen genom sidinställningar i Aspose.Cells Reporting Services konfigurationsfil.