Lägg till sorteringsfunktion för att rendera tabellobjekt

Contents
[ ]

Aspose.Cells for Reporting Services sorterar tabellobjektdata för exporterad Excel-fil genom att lägga till tabellsorteringskonfiguration i Aspose.Cells Reporting Services konfigurationsfil.