Üstbilgiler ve Altbilgilerle Çalışma

Üstbilgi ve Altbilgi Özelliklerini Ayarlama

buDiagramclass nesnesi, üst bilgi ve alt bilgi metni, yazı tipi ve kenar boşluğu değerlerinin alınmasına ve ayarlanmasına izin veren HeaderFooter özelliğini sunar. Visio çiziminin baskı ön izlemesi sırasında, kullanıcılar Microsoft Visio 2013 (Microsoft Visio 2010 » “Üstbilgi ve Altbilgi” düğmesi) içindeki “Üstbilgi & Altbilgiyi Düzenle” bağlantı düğmesine tıklayabilirler. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi metin eklemek için birkaç seçenek vardır. Kullanıcılar bu özellikleri programlı olarak Aspose.Diagram API kullanarak aşağıdaki gibi yönetebilir:

Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler metnini, kenar boşluklarını ve yazı tipi özelliklerini yönetin.

yapılacaklar:resim_alternatif_Metin

Aşağıdaki kod parçası, Üst Bilgiler ve Alt Bilgiler Özelliklerinin yönetilmesine yardımcı olur.

Programlama Örnekleri