Dış Veri Kaynaklarıyla Çalışma

Visio Çiziminin Veri Bağlantısını Güncelle

Aspose.Diagram API, kullanıcıların bağlantılı Visio çiziminin SQL Server veri bağlantısını düzenlemesine olanak tanır. Visio çizimine veri getirmek için SQL Server verilerine erişmemiz gerekiyor. Veritabanının özel modda açılmadığından emin olun.

Microsoft Visio diyagramlarının verilerini harici veri kaynaklarından bağlamak artık yaygın bir olgudur. buVeri Bağlantısı Koleksiyonu sınıf tüm veri bağlantılarını içerir.

Programlama Örneği

Aşağıdaki kod parçası, belirli bir veri bağlantısını düzenler ve ayrıca Visio diagram’deki mevcut tüm kayıt kümelerini yeniler.