Geometri Kesiti ile Çalışma

Bir Bağlayıcı Şeklin Geometri Bölümünü Değiştirme

Microsoft Office Visio’deki herhangi bir şekil, bir veya daha fazla “geometriden” oluşur. Her geometri, şeklin farklı bir bileşenini temsil eder. Çoğu şeklin yalnızca bir geometrisi vardır, ancak bazılarının iki veya daha fazla geometrisi vardır. Aspose.Diagram API’ler, geliştiricilerin bu geometrileri programlı olarak yönetmesine olanak tanır.

Aşağıdaki kod parçacıkları, bir Şeklin geometrilerini yönetir.

Programlama Örneği

Aşağıdaki kod parçacıkları, bir Şeklin geometrilerini yönetir.