Metin Kutularıyla Çalışmak

Visio Şeklin Metin Bloğu Bölümünde Metni Biçimlendir

Aspose.Diagram API, geliştiricilerin bir şeklin metin bloğundaki metnin metin yönünü, hizalamayı, kenar boşluklarını, arka plan rengini, arka plan rengi şeffaflığını ve varsayılan sekme durma konumunu kontrol etmesine olanak tanır. kullanarak programlı olarak bu özelliklerle etkileşime girebilirler.Aspose.Diagram for Java.

Şeklin Metin Bloğundaki metnin yönünü, hizalamasını, kenar boşluklarını, arka plan rengini, şeffaflığı ve varsayılan sekme durma konumunu ayarlayın

Visio şekil sayfasının metin bloğu formatı bölümü, formatlama bilgilerini içerir. buŞekil sınıf teklifleriMetin bloğu şeklin metninin görsel görünümünü almak veya ayarlamak için özellik.

Metin Programlama Örneği Biçimlendir

Aşağıdaki kod parçası yönü, hizalamayı, kenar boşluklarını, arka plan rengini, arka plan rengi şeffaflığını ve yönlendirme açısının varsayılan sekme durma konumunu ve şeklin metninin üstteki konumunu ayarlar.

Şekil Metninin Konumunu Döndürün ve Ayarlayın

Aspose.Diagram API, geliştiricilerin metin konumunu ayarlamasına ve ayrıca Visio Şeklinde metni döndürmesine olanak tanır. Bu görevi gerçekleştirmek için, şekil sayfasındaki metin dönüşümleri bölümü TxtPin, TxtLocPin, TxtWidth ve TxtHeight özelliklerini sağlar. Geliştiriciler, Aspose.Diagram API’i kullanarak programlı olarak bu özelliklerle etkileşim kurabilir.

Metin dönüştürme bölümü, bir şeklin metin bloğu hakkındaki konumsal bilgileri içerir. Bu örnekler, şekil metni konumlarının ve yönlendirme açısının nasıl ayarlanacağını gösterir:

Şeklin metin konumunu üstte ayarla

Aşağıdaki kod parçası, yönlendirme açısını ve şeklin metninin üstteki konumunu ayarlar.

Altta şeklin metin konumunu ayarla

Aşağıdaki kod parçası, alt kısımdaki şeklin metninin oryantasyon açısını ve konumunu ayarlar.

Şeklin metin konumunu solda ayarla

Aşağıdaki kod parçası, yönlendirme açısını ve şeklin metninin soldaki konumunu ayarlar.

Şeklin metin konumunu sağda ayarla

Aşağıdaki kod parçası, sağdaki şeklin metninin oryantasyon açısını ve konumunu ayarlar.