Görüntülerle Çalışmak

Visio Sayfasından Tüm Resimleri Çıkarın

Microsoft Visio’de sayfalar ya ön plan ya da arka plan sayfalarıdır. Visio dosyasının belirli bir sayfasından görüntüleri çıkarabilirsiniz.

Görüntüleri Çıkar

Sayfa Sınıfı nesnesi, bir ön plan sayfasının veya bir arka plan sayfasının çizim alanını temsil eder. Diagram sınıfı tarafından sunulan Shapes özelliği, Aspose.Diagram.Shape nesnelerinin bir koleksiyonunu destekler. Bu özellik, belirli bir sayfadaki tüm görüntüleri çıkarmak için kullanılabilir.

Görüntüleri Çıkarma Programlama Örneği

Aşağıdaki kod parçası, belirli bir Visio sayfasından tüm resimleri çıkarır.

Çeşitli Visio Şekillerinin Simgelerini Alın

Aspose.Diagram for Java API artık geliştiricilerin çeşitli Visio şekillerine sahip simgeler almasına izin veriyor.

Şekil Simgesini Alma

Aşağıdaki örneklerdeki kod, nasıl yapılacağını gösterir:

 1. Mevcut bir diagram veya şablonu yükleyin.
 2. Ana dizine göre alın
 3. Ana simgeyi alın.
 4. Simgeyi yerel alana kaydedin.

Simge Programlama Örneği Alın

Visio Diagram’in Resim Şeklini Değiştirme

Aspose.Diagram for Java API, geliştiricilerin Visio diagram’deki mevcut resim şekillerine erişmesine ve bunları değiştirmesine olanak tanır.

Resim Şeklini Değiştirme

Aşağıdaki örneklerdeki kod, nasıl yapılacağını gösterir:

 1. Mevcut bir diagram yükleyin.
 2. Seçici sayfa şekillerini yineleyin.
 3. Resim şekilleri elde etmek için filtre uygulayın.
 4. Ortaya çıkan Visio diagram’i yerel alana kaydedin.

Bir Resim Şekli Programlama Örneğinin Değiştirilmesi

Bitmap Görüntüsünü Visio Şekli Olarak İçe Aktar

Aspose.Diagram for Java API artık geliştiricilerin bir bitmap görüntüsünü Microsoft Visio şekli olarak içe aktarmasına izin veriyor.

Visio’e bir BMP Görüntüsü ekleyin

Aşağıdaki örneklerdeki kod, nasıl yapılacağını gösterir:

 1. Bir diagram oluşturun.
 2. Visio sayfasını edinin
 3. Bir bitmap görüntüsünü Visio şekli olarak içe aktarın
 4. diagram’i kaydedin.

BMP Görüntü Programlama Örneği ekleyin