Работа с OfficeMath

Contents
[ ]

Сега е още по-удобно да се работи с OfficeMath тип обекти. В Aspose.Words, Клиентът може лесно да justify и също така може да управлява дали дадено уравнение се показва в линия или в отделен ред. Още повече, с наличието на MathObjectType; полезни контроли могат да се осъществяват чрез използване на този матричен обект.

Следните примери за кодове показват как да се използват тези свойства: