ทำงานกับ OfficeMath

Contents
[ ]

ตอนนี้การทำงานกับ OfficeMath Type Objects สะดวกยิ่งขึ้น ใน Aspose.Words ลูกค้าสามารถปรับเหตุผลได้อย่างง่ายดายและยังสามารถจัดการได้ว่าจะแสดงสมการแบบอินไลน์หรือแยกบรรทัดกัน ยิ่งไปกว่านั้นด้วยความพร้อมใช้งานของ MathObjectType; การควบคุมที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้โดยใช้ออบเจ็กต์เมทริกซ์นี้

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้คุณสมบัติเหล่านี้: