Praca z OfficeMathem

Contents
[ ]

Teraz praca z obiektami typu OfficeMath jest jeszcze wygodniejsza. W Aspose.Words klient może łatwo uzasadnić, a także zarządzać tym, czy równanie ma być wyświetlane w linii, czy w osobnej linii. Co więcej, dzięki dostępności MathObjectType; przydatne elementy sterujące można zaimplementować za pomocą tego obiektu matrix.

Poniższe przykłady kodu pokazują, jak wykorzystać te właściwości: