Práce s OfficeMath

Contents
[ ]

Nyní je ještě pohodlnější pracovat s OfficeMath Type Objekty. In Aspose.Words, zákazník může snadno Justify a může také zvládnout, zda je rovnice zobrazena inline nebo v samostatném řádku. Více tak, s dostupností MathObjectType; užitečné ovládání lze implementovat pomocí tohoto maticového objektu.

Následující příklady kódů ukazují, jak tyto vlastnosti využít: