Ändra planorientering

Contents
[ ]

Ändra planorientering

Aspose.3D for Java tillåter ändrad orientering av en scen. För att ändra orienteringen introduceras getUp() och setUp() metoder i Plane klass. Följande kodsnutt visar hur man ändrar planets orientering: