Skapa polygon i mesh

Skapa polygon i mesh

Aspose.3D for Java gör det möjligt att skapa en polygon i en mesh. För att använda funktionaliteten erbjuder APICreatePolygonNameMetodMaskaKlass. Genom att använda CreatePolygon-metoden kan du skapa en optimeradTriangelnEllerQuadPolygon utan att tilldela extra minne. Följande kodsnutt visar hur denna funktionalitet används.