Arbeta med sfärens radie

Arbeta med sfärens radie

Med hjälp av Aspose.3D for Java kan du få en radie av en sfär. För att få eller ställa in radie, kan du använda getRadius() och setRadius() metoder Sphere klass. Nedan följer kodprovet för att ställa in en sfärs radie.