Kodning 3D Mesh i Google Draco Arkiv

Hämta 3D Mesh och koda i Google Draco Arkiv

Den kodningsmetod som exponeras i klassen DracoFormat kan användas för att koda en 3D mash i 076123488 1 Draco file. Det tar en Mesh och DracoSaveOptions objekt som parametrar. Med Draco sparalternativ kan utvecklare också ange position, texturkoordinater, färg och normala bitar samt kompressionsnivå före kodning av en mesh.

Programmeringsprova

Detta kodexempel hämtar Mesh of Sphere, och sedan koda i filen Google Draco efter angiven komprimeringsnivå.