Dela mask

Dela alla masker av Scen per material.

Aspose.3D for Java API har stöd för att dela alla maskor i en scen i flera delar per material. SplitMesh-metoden kommer inte att dela en mesh på scenen, om den har tilldelats ett enda material. Det kan uppnås genom att använda Aspose.3D for Java API.

Kodprovet nedan delar alla maskor i en scen per material. Varje delmaskin har samma direkta data och skiljer sig endast i index.

Dela ett mask genom att ange materialet

Aspose.3D for Java API har stöd för att dela en mask genom att materialet manuellt anges. Alternativet med delad mash skapar separata objekt och varje delmask kommer endast att använda ett material.

Dela rutan

Detta hjälpämne skapar en mesh i rutan för att hålla koden omfattande och kort. Utvecklare kan konstruera en mesh manuellt som är berättad i detta hjälpämne: Skapa en 3D kubst. Dessutom består en låda av 6 plan och varje plan blir en undernät. Kodprovet nedan delar en primitiv mask genom att manuellt specificera material.