Split Mesh

Cene plit cene cene er erial aterial tüm shes eshes

Aspose.3D for Java API has support to split all meshes of a scene into several sub meshes per material. The SplitMesh method will not split a mesh of the scene, if it has been assigned a single material. It can be achieved by using Aspose.3D for Java API.

The kod örneği aşağıda malzeme başına bir sahnenin tüm ağlarını böler. Each alt ağ aynı doğrudan verileri paylaşır ve sadece endekslerde farklılık gösterir.

Erial plit a erial esh erial pecicithe erial aterial

Aspose.3D for Java API malzemeyi manuel olarak belirterek bir ağı bölmeyi desteklemektedir. Bölünmüş örgü seçeneği ayrı nesneler oluşturur ve her alt örgü sadece bir malzeme kullanır.

Box Split Mesh

Bu yardım konusu, kodu kapsamlı ve kısa tutmak için kutunun bir örgü oluşturur. Geliştiriciler, bu yardım konusu hakkında manuel olarak bir ağ oluşturabilirler: 3D küp mesh oluşturun. Ayrıca, bir kutu 6 uçak ile oluşur ve her uçak bir alt ağ haline gelir. Aşağıdaki kod örneği, malzemeyi manuel olarak belirterek ilkel bir ağ oluşturur.