Spara 3D scen som HTML i C#

Översikt

Denna artikel förklarar hur du kan konvertera 3D filer till HTML efter HTMLLasta in dem i sceneobjektC# och omfattar ett brett spektrum av ämnen (beaktad)Stödda filformat) T.ex.

  • Konvertera 3DS till HTML med C#
  • Konvertera FBX till HTML i C#
  • Konvertera STL till HTML i C#
  • Konvertera U3D till HTML i C#
  • Konvertera OBJ till HTML i C#

Spara 3D scen som HTML

Aspose.3D for .NET ger Html5SaveOptions klass för att spara en 3D scen som 076143488 1. När du exporterar scenen till filen HTML5, kommer API att exportera tre filer, en fil HTML, en Aspose3DWeb-fil (*.A3dw), Och en återgiven fil ‘JavaScript’. För att endast exportera a3dw-fil kan du ange Aspose3DWeb som exporttyp, och återanvänd JavaScript-filen inom din egen sida HTML. Följande C# kodsnippet visar hur man sparar en 3D scen som HTML.

 python3 -m http.server

Öppna den då.http://localhost:8000/test.html. Webbens återgivning använder WebGL2, som du kan använda.https://get.webgl.org/webgl2/För att kontrollera om din webbläsare stöder det eller inte.