Import 3D Scener och innehåll från en PDF i C#

Öppna scen från ett lösenord skyddad PDF

Open-metoden Scene-klassen tillåter att ladda 3D-scenen från en ingång 07611 33481-fil. Utvecklare kan också använda lösenord för de skyddade PDF-filerna med PdfLoadOptions klass som visas i denna C# kodexempel:

Extrakt All Raw 3D Innehåll från en PDF

Extraktmetoden i klassen PdfFormat gör det möjligt att extrahera 3D innehåll från en PDF fil. Utvecklare kan itera genom innehållet, och spara dem i separata filer som visas i detta exempel C# kod:

Extrahera alla 3D Scener och spara dem i stödda 3D Format

ExtractScene-metoden PdfFormat-klassen möjliggör att extrahera 3D scener från en 0761333 481 fil. Utvecklare kan itera genom scener, och spara dem i de stödda 3D filformaten som visas i detta exempel C# kod: