Anpassa icke-PBR till PBR material konvertering innan Spara 3D Scener till GLTF 2.0 Format i GLTF C#

Omvandling av material som inte omfattas av PBR till PBR

Detta exempel C# kod visar hur man konverterar material till PBR-material, och sparar sedan 3D scen i GLTF format med C# 3D filhantering och omvandling API:

C#

 // initialize a new 3D scene

var s = new Scene();

var box = new Box();

s.RootNode.CreateChildNode("box1", box).Material = new PhongMaterial() {DiffuseColor = new Vector3(1, 0, 1)};

GLTFSaveOptions opt = new GLTFSaveOptions(FileFormat.GLTF2);

//Custom material converter to convert PhongMaterial to PbrMaterial

opt.MaterialConverter = delegate(Material material)

{

    PhongMaterial m = (PhongMaterial) material;

    return new PbrMaterial() {Albedo = new Vector3(m.DiffuseColor.x, m.DiffuseColor.y, m.DiffuseColor.z)};

};

// save in GLTF 2.0 format

s.Save("test.gltf", opt);