07enerate 07ormal ata ata 3D File All shes eshes için

07enerate 07ormal ata ata 3DS File All shes eshes için

PolygonModifier sınıfı tarafından maruz kalan 07he GenerateNormal yöntemi, 3DS dosyasındaki tüm ağlar için normal veri oluşturmak için kullanılabilir. Mesh f VertexElementSmoothingGroup elemanı örgüde tanımlandı, üretilen normal veriler 076481 481 tarafından düzeltildi.

Programming ample ample

Kod örneği 3DS dosyasını yükler, tüm düğümleri ziyaret eder ve tüm ağlar için normal veri oluşturur.