Skapa normala data för alla maskor i en 3D fil

Skapa normala data för alla maskor i en 3DS fil

Den GenerateNormal-metod som exponeras i klassen PolygonModifier kan användas för att generera normala data för alla maskor i en 076123488 1 fil. Om VertexElementSmoothingGroup element definieras i maskorna, kommer den genererade normala data att jämnas ut av VertexElementSmoothingGroup.

Programmeringsprova

Detta kodexempel laddar en 3DS fil, besöka alla noder och skapa normala data för alla maskor.