Kakelbild som en textur inuti formen

Möjliga användningsscenarier

När bilden är liten och inte täcker hela formens yta utan att tappa dess kvalitet, då har du möjlighet att kakla den. Kakelsättning fyller formytan med en liten bild genom att upprepa dem som om de vore brickor.

Kakelbild som en textur inuti formen

Du kan fylla formytan med en bild och kakla den med hjälp avShape.Fill.TextureFill.IsTiling egendom och ställa in denSann . Se följande exempelkod, dessexempel på Excel-fil , dessutdata Excel-fil samt skärmdumpen som referens.

Skärmdump

todo:image_alt_text

Exempelkod