Läs Color of the Shape's Glow Effect

Möjliga användningsscenarier

Om du vill läsa färgen på glödeffekten av någon form, användForm.Glöd.Färgfast egendom. Det hjälper dig att hitta de olika egenskaperna relaterade till färgen på glödeffekten som appliceras i en form.

Läs Color of the Glow Effect of Shape

Se följande exempelkod och desssource excel-filoch konsolutgången för din referens. Följande skärmdump visar glödeffekten av formen inuti källexcelfilen när den visas i Microsoft Excel.

todo:image_alt_text

Java kod för att läsa färgen på formens glödeffekt

Konsolutdata genererad av exempelkoden

Här är konsolutgången för ovanstående exempelkod när den körs med den medföljandesource excel-fil.

Color: com.aspose.cells.Color@deff0000

ColorIndex: 16711672

IsShapeColor: true

Transparency: 0.13

Type: 2