Konvertera kalkylark till PDF i Aspose.Cells

Aspose.Cells - Konvertera kalkylark till PDF

PDF dokument används ofta som ett standardformat för utbyte av dokument mellan organisationer, statliga sektorer och individer. Mjukvaruutvecklare uppmanas ofta att skapa ett sätt att enkelt konvertera Microsoft Excel-filer till PDF-dokument. Aspose.Cells stöder denna funktion.

C#

 Workbook workbook = new Workbook("../../data/test.xlsx");

//Save the document in PDF format

workbook.Save("AsposeConvert.pdf", SaveFormat.Pdf);

Ladda ner Running Code

Ladda nerKonvertera kalkylark till PDF bilda någon av nedan nämnda sociala kodningswebbplatser: