Ställ in utskriftsrubriker

Aspose.Cells - Ställ in trycktitlar

Aspose.Cells låter dig ange rad- och kolumnrubriker som ska upprepas på alla sidor i ett utskrivet kalkylblad. För att göra det, användUtskriftsformatklass PrintTitleColumns och PrintTitleRows egenskaper.

Raderna eller kolumnerna som kommer att upprepas definieras genom att skicka deras rad- eller kolumnnummer. Till exempel definieras rader som $1:$2 och kolumner definieras som $A:$B.

C#

 //Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook("../../data/test.xlsx");

//Obtaining the reference of the PageSetup of the worksheet

PageSetup pageSetup = workbook.Worksheets[0].PageSetup;

//Defining column numbers A & B as title columns

pageSetup.PrintTitleColumns = "$A:$B";

//Defining row numbers 1 & 2 as title rows

pageSetup.PrintTitleRows= "$1:$2";

Ladda ner Running Code

Ladda nerStäll in utskriftsrubriker bilda någon av nedan nämnda sociala kodningswebbplatser: