Skriver ut arbetsböcker på Aspose.Cells

Aspose.Cells - Skriva ut arbetsböcker

När du har skapat ditt kalkylblad vill du antagligen skriva ut en papperskopia av bladet för ditt behov. När du skriver ut antar MS Excel att du vill skriva ut hela kalkylbladet om du inte anger ditt val.

Skriva ut arbetsblad

C#

 //Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook("../../data/test.xlsx");

//Create an object for ImageOptions

ImageOrPrintOptions imgOptions = new ImageOrPrintOptions();

//Get the first worksheet

Worksheet sheet = workbook.Worksheets[0];

//Create a SheetRender object with respect to your desired sheet

SheetRender sr = new SheetRender(sheet, imgOptions);

//Print the worksheet

sr.ToPrinter("Samsung ML-1520 Series");

Ladda ner Running Code

Ladda nerSkriva ut arbetsböcker bilda någon av nedan nämnda sociala kodningswebbplatser: