Hücrelere Bağlantılar Ekle

Hücrelere Bağlantılar Ekle

Aşağıdaki örnek kod, çalışma sayfasındaki hücre içine bir bağlantı eklemenin nasıl yapılacağını gösterir. Benzer şekilde bir hücre aralığına bağlantı ekleyebilirsiniz. Lütfen bu kod ile oluşturulan çıktı excel dosyasını ve çıktı excel dosyasının Microsoft Excel’de gösteren aşağıdaki ekran görüntüsünü kontrol edin.

todo:image_alt_text

Örnek Kod