Çalışma Kitabında Adlandırılmış Aralık Oluşturma

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Cells, adlandırılmış bir aralığın oluşturulmasını destekler. Adlandırılmış bir aralık oluşturmanın farklı yolları vardır. En basit yollardan biri ilk önce oluşturmaktır.Menzil nesneyi kullanın ve ardından kullanarak adını ayarlayın.Range.SetName() yöntem. Excel dosyanızdaki tüm adlandırılmış aralıkları Microsoft Excel aracılığıyla görebilirsiniz.İsim Yöneticisiarayüz.

Çalışma Kitabında Adlandırılmış Aralık Oluşturma

Aşağıdaki örnek kod, nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır.Adlandırılmış Aralık Aspose.Cells aracılığıyla.Adlandırılmış Aralık oluşturulduğundan içeriden görülebilir.Workbook.GetWorksheets().GetNames() Toplamak. Lütfen bkzexcel dosyasının çıktısını almak referans için kod tarafından oluşturulur.

Basit kod

Konsol Çıkışı

Aşağıdaki konsol çıktısı değerleri yazdırır:Tam Metin Al VeGetRefersTo oluşturulan yöntemlerAdlandırılmış Aralıkyukarıdaki kodda.

 Full Text: MyNamedRange

Refers To: =Sheet1!$A$5:$C$10