Bir Çalışma Sayfasının Cells'ine erişme

Cells’e erişiliyor

Aspose.Cells bir sınıf sağlıyorÇalışma kitabı bu bir Excel dosyasını temsil eder.Çalışma kitabı sınıf bir içerirÇalışma sayfalarıExcel dosyasındaki her çalışma sayfasına erişmenizi sağlayan koleksiyon. Bir çalışma sayfası şu şekilde temsil edilir:Çalışma kağıdı sınıf.Çalışma kağıdı sınıf sağlarCellsçalışma sayfasındaki tüm hücreleri temsil eden koleksiyon.

KullanabilirizCellsBir çalışma sayfasındaki hücrelere erişmek için koleksiyon. Aspose.Cells, çalışma sayfasındaki hücrelere erişim için üç temel yaklaşım sağlar:

  1. Hücre adını kullanma.
  2. Bir hücrenin satır ve sütun indeksini kullanma.
  3. Hücre indeksini kullanmaCellsToplamak

Cell Adını Kullanma

Geliştiriciler herhangi bir hücreye hücre adını ileterek erişebilirler.Cells koleksiyonuÇalışma kağıdıdizin olarak sınıf.

Başlangıçta boş bir çalışma sayfası oluşturursanız,CellsKoleksiyon sıfırdır. Bir hücreye erişmek için bu yaklaşımı kullandığınızda, bu hücrenin koleksiyonda var olup olmadığı kontrol edilecektir. Evetse, koleksiyondaki hücre nesnesini döndürür, aksi halde yeni bir tane oluşturur.Cell nesneyi nesneye eklerCellstoplama ve sonra bu nesneyi döndürür. Bu yaklaşım, Microsoft Excel’e aşina iseniz hücreye erişmenin en kolay yoludur ancak diğer yaklaşımlarla karşılaştırıldığında en yavaş olanıdır.

Cell’in Satır ve Sütun Dizinini Kullanma

Geliştiriciler herhangi bir hücreye, o hücrenin satır ve sütun indekslerini ileterek erişebilirler.Cells koleksiyonuÇalışma kağıdısınıf. Bu yaklaşım ilk yaklaşımla aynı şekilde çalışır.

Maksimum Çalışma Sayfası Görüntüleme Aralığına Erişim

Aspose.Cells, geliştiricilerin bir çalışma sayfasının maksimum görüntüleme aralığına erişmesine olanak tanır. Maksimum görüntüleme aralığı (içerik içeren ilk ve son hücre arasındaki hücre aralığı), bir çalışma sayfasının tüm içeriğini bir görüntüde kopyalamanız, seçmeniz veya görüntülemeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

Bir çalışma sayfasının maksimum görüntüleme aralığına şunu kullanarak erişebilirsiniz:Maksimum Görüntü Aralığı yöntemiCellsToplamak.