Bir İş Kitabındaki Adlandırılmış Aralığı Değiştirme

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Cells mevcut adlandırılmış aralıkların manipülasyonunu destekler. Tüm mevcut adlandırılmış aralıklara Workbook.GetWorksheets().GetNames() koleksiyonundan erişilebilir. Adlandırılmış aralığa eriştikten sonra, GetFullText ve GetRefersTo gibi farklı yöntemlerini değiştirebilirsiniz.

Bir İş Kitabındaki Adlandırılmış Aralığı Değiştirme

Aşağıdaki örnek kod, kaynak excel dosyası içindeki ilk adlandırılmış-aralığı okur ve konsol üzerine FullText ve RefersTo özelliklerini yazdırır. Ardından RefersTo özelliğini değiştirir ve çıktı excel dosyasını kaydeder.

Örnek Kod

Konsol Çıktısı

Aşağıdaki konsol çıktısı, mevcut Adlandırılmış Aralık için FullText ve RefersTo üyelerinin değerlerini yazdırır.

 Full Text: TestRange

Refers To: =Sheet1!$D$3:$G$6