Veri Bul veya Ara

Veri Bul veya Ara

Aşağıdaki yöntemi kullanarak çeşitli şekillerde veri bulmak veya aramak için Aspose.Cells’i kullanabilirsiniz.

GörüşDaha yöntemler.

Aşağıdaki örnek kod, yukarıdaki yöntemlerin kullanımını göstermektedir.örnek excel dosyası bu ekran görüntüsünde gösterildiği gibi.

yapılacak şey:image_alt_text

Basit kod

Konsol Çıkışı

Bu, verilen kodla çalıştırıldığında yukarıdaki örnek kodun konsol çıktısıdır.örnek excel dosyası.

Name of the cell containing formula =SUM(A5:A10): C6
Name of the cell containing the formula that contains CHA: C7
Name of the cell containing the number 80: A8
Name of the cell containing specified string: C8
Name of the cell containing the string that contains Two: C9
Name of the cell containing specified string: C10
Name of the cell containing specified string: C11