Hücre Biçimlendirme

Hücre veya Hücre Aralığını Biçimlendir

Eğer hücre veya hücre aralığını biçimlendirmek istiyorsanız, Aspose.Cells Style sınıfını sağlar. Bu sınıfı kullanarak hücre veya hücre aralığının tüm biçimlendirmesini gerçekleştirebilirsiniz. IStyle sınıfı ile gerçekleştirilebilecek bazı biçimlendirme ile ilgili şeyler şunlardır

  • Hücrenin dolgu rengini ayarlayın
  • Hücrenin metin kaydırmasını ayarlayın
  • Hücrelerin sınırlarını, üst, sol, alt ve sağ sınırlar gibi ayarlayın.
  • Yazı tipi rengi, yazı tipi boyutu, yazı tipi adı, üstü çizili, kalın, eğik, altı çizili, vb. ayarlayın.
  • Metni sağa, sola, yukarıya, aşağıya, ortalamaya vb. yatay veya dikey hizalamaya ayarlayın.

Tek bir hücrenin stilini ayarlamak istiyorsanız, lütfen Cell->SetStyle() yöntemini kullanın ve bir hücre aralığının stili ayarlamak istiyorsanız, lütfen Range->ApplyStyle() yöntemini kullanın.

Örnek Kod

Aşağıdaki örnek kod, çalışta yaprak C4’ün hücresini çeşitli şekillerde biçimlendirir ve ekran görüntüsü çıktı excel dosyasını referans için oluşturur.

todo:image_alt_text