Araltı Oluşturma

Alt Toplamlar Oluşturma

Aşağıdaki örnek kod, Aspose.Cells kullanarak alt toplamlar oluşturmayı gösterir. Kod örnek excel dosyasını yükler ve B13:C19 hücre aralığında alt toplamlar oluşturur, ardından çıktı excel dosyasını kaydeder. Aşağıdaki ekran görüntüsü, örnek ve çıktı excel dosyasının kodun çalıştırılmasından sonra nasıl göründüğünü gösterir.

todo:image_alt_text

Örnek Kod