Tablo için temel bilgileri ekleme

Contents
[ ]

Yeni bir tablo oluşturmak için:

  1. Microsoft Excel’i açın.
  2. TıklamakRaporu Aç

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Önceden oluşturulmuş veri kaynaklarını, veri kümelerini ve Rapor Parametrelerini içeren bir RDL Rapor dosyasını açmak için Aspose.Cells.Report.Designer araç çubuğunda   . Dosya başarılı bir şekilde açıldıktan sonra, tüm bilgileri kullanıma hazır hale gelir; örneğin, veri kümeleri, ilgili DataSet açılır kutusunda listelenir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

  1. Bir Microsoft Excel elektronik tablosu açın ve tablo başlığını aşağıdaki gibi tasarlayın:

    Tablo başlığını tasarlama

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

  1. İlgili veri kümesi birleşik giriş kutusu kontrolünden bir veri kümesi “EmpSalesDetail” seçin.

Bir veri seti seçme

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

  1. “EmpSalesDetail” veri kümesinin tüm alanları, alanlar açılan kutusunda listelenir. Cell numaralı OrderNumber sütunu altındaki hücreyi seçin ve ardından hücreye bir veri işaretçisi eklemek için alanlar açılan kutusundan ”SalesOrderNumber” alanını seçin.

alan ekleme

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Alan kodu, bir alanın nereye eklendiğini gösterir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

  1. ProdCat ve SubCat alanlarını eklemek için 5. adımı tekrarlayın.

Tüm alanlar eklendi

yapılacaklar:resim_alternatif_metin