Rapora Rapor Parametreleri Eklenmesi

Bir Rapor Parametresi Ekleme

Raporlara rapor parametreleri eklemek için:

 1. Bir hücre seçin.

  Bir hücre seçme

todo:image_alt_text

 1. Aspose.Cells.Report.Designer araç çubuğunda Formül Ekle’yi tıklayın (

todo:image_alt_text

).

 1. Sol taraftaki Parametreler panelinden Parametreler‘i seçin. Tüm parametreler sağ panelde listelenir.

 2. Bir parametre seçin, örneğin, EmpID’yi seçtik.

 3. İfadeyi üstteki düzenleyicide göstermek için parametreye iki kez tıklayın. Bir parametrenin iki veri özelliği vardır: etiket ve değer (varsayılan özellik değerdir).

  Bir parametre seçme

todo:image_alt_text

 1. Örneğin, parametrenin etiketi raporda gösterilmelidir, bu nedenle ifadeyi Parameters!EmpID.Label’e değiştirin.

  Parametreyi değiştirme

todo:image_alt_text

 1. Tamam‘a tıklayın. Seçilen hücre bir rapor parametre işaretçisi içerir.

  Bir rapor parametresi hücreye eklendi

todo:image_alt_text