Rapora Rapor Parametreleri Ekleme

Rapor Parametresi Ekleme

Raporlara rapor parametreleri eklemek için:

  1. Bir hücre seçin.

hücre seçme

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

  1. Aspose.Cells.Report.Designer araç çubuğunda Formül ekle’ye tıklayın (

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

).

  1. Seçmeparametreler Parametreler panelinden sola. Tüm parametreler sağ panelde listelenir.

  2. Bir parametre seçin, örnekte EmpID’yi seçtik.

  3. İfadenin düzenleyicide formun üst kısmında görünmesini sağlamak için parametreye çift tıklayın. Bir parametrenin iki veri özelliği vardır: etiket ve değer (varsayılan özellik değerdir).

    parametre seçme

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

  1. Örnekte, parametrenin etiketi raporda gösterilmelidir, bu nedenle ifadeyi Parameters!EmpID.Label olarak değiştirin.

parametrenin değiştirilmesi

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

  1. TıklamakTamam. Seçilen hücre bir rapor parametreleri işaretçisi içerir.

Hücreye eklenen bir rapor parametresi

yapılacaklar:resim_alternatif_metin