Lägger till basinformation för tabell

Contents
[ ]

Så här skapar du en ny tabell:

  1. Öppna Microsoft Excel.
  2. KlickÖppna Rapport

todo:image_alt_text

  på verktygsfältet Aspose.Cells.Report.Designer för att öppna en RDL-rapportfil som innehåller de datakällor, datamängder och rapportparametrar som skapats i förväg. När filen väl har öppnats är all information tillgänglig för användning, till exempel listas dess datauppsättningar i den relevanta kombinationsrutan DataSet.

todo:image_alt_text

  1. Öppna ett Microsoft Excel-kalkylblad och designa tabellhuvudet enligt följande:

    Designa tabellhuvudet

todo:image_alt_text

  1. Välj en datauppsättning ”EmpSalesDetail” från relevant datauppsättningskombokontroll.

Välja en datamängd

todo:image_alt_text

  1. Alla fält i datasetet ”EmpSalesDetail” är listade i fältkombinationsrutan. Välj cellen under kolumnen OrderNumber Cell och välj sedan “SalesOrderNumber”-fältet från fältkombinationsrutan för att infoga en datamarkör i cellen.

Infoga ett fält

todo:image_alt_text

Fältkoden visar var ett fält har infogats.

todo:image_alt_text

  1. Upprepa steg 5 för att infoga ProdCat- och SubCat-fält.

Alla fält infogade

todo:image_alt_text