Arbeta med lager

Konfigurera formobjekt med lager

Aspose.Diagram for Java gör det möjligt att konfigurera formobjekt med lager i Microsoft Office Visio diagram. Varje form kan tillhöra flera lager så att utvecklare kan hantera former för att passa slutanvändarens behov.

DeForm class object erbjuder LayerMember-egenskapen som gör det möjligt att lägga till/ta bort formobjekt till/från lagren i Visio-ritningen. Användare kan hantera dessa egenskaper programmatiskt med Aspose.Diagram API enligt följande:

Lägg till, ta bort och flytta formobjekt till/från lager i diagram.

todo:image_alt_text

Följande kodbit hjälper till att lägga till, ta bort och flytta formobjektegenskaper.

Programmeringsexempel

Lägg till ett lager i sidbladet Visio

Aspose.Diagram for Java tillåter utvecklare att lägga till nya lager för att organisera anpassade kategorier av former och sedan tilldela former till dessa lager programmatiskt.

DeLayerCollection class erbjuder add-metod som gör det möjligt att lägga till en nyLagerklassobjekt i Visio-ritningen. Utvecklare kan ställa in lageregenskaper genom att initiera dess klassobjekt.

Följande kodbit hjälper till att lägga till Layer-objekt.

Programmeringsexempel

Få alla tillgängliga lager

DePageSheet egendom avSida klass gör det möjligt att hämta listan över tillgängliga lager från Visio diagram medLayerCollection klass.

Följande kodbit hjälper dig att få en lista över lager.

Programmeringsexempel