Arbeta med OLE-objekt

Manipulera programmeringsexemplet för inbäddade OLE-objekt

ObjectData-egenskapen i klassen ForeignData tillåter utvecklare att manipulera med befintliga OLE-objekt i Visio diagram. Det här hjälpämnet visar hur utvecklare kan hämta ett OLE-objekt i Word-dokumentet, redigera det med hjälp avAspose.Words for Java API, och spara sedan tillbaka som ett OLE-objekt i Visio diagram.