Arbeta med externa datakällor

Uppdatera dataanslutning för Visio-ritningen

Aspose.Diagram API tillåter användare att redigera SQL Server-dataanslutningen för den länkade Visio-ritningen. För att få in data i Visio-ritningen behöver vi tillgång till SQL Server-data. Se till att databasen inte öppnas i exklusivt läge.

Det är nu ett vanligt fenomen att länka data från Microsoft Visio diagram från externa datakällor. DeDataConnectionCollection klass innehåller alla dataanslutningar.

Programmeringsexempel

Följande kod redigerar en viss dataanslutning och uppdaterar även alla tillgängliga postuppsättningar i Visio diagram.