Arbeta med Geometri Sektion

Ändra geometrisektion av en kopplingsform

Alla former i Microsoft Office Visio består av en eller flera “geometrier”. Varje geometri representerar en annan komponent i formen. De flesta former har bara en geometri, men vissa har två eller fler. Aspose.Diagram API:er tillåter utvecklare att hantera dessa geometrier programmatiskt.

Kodavsnitten nedan hanterar en forms geometrier.

Programmeringsexempel

Kodavsnitten nedan hanterar en forms geometrier.