Arbeta med Print

Skriver ut en Diagram

Aspose.Diagram for Java tillhandahåller fyra överbelastningsmetoder för utskrift av diagrammen. Dessa metoder är tillräckligt flexibla för att skriva ut diagram till standardskrivaren eller till någon av de tillgängliga skrivarna med anpassade inställningar. Du behöver bara välja lämplig utskriftsmetod enligt kraven.

Utskrift till specifik skrivare

Utskrift av diagram till den specifika skrivaren kräver skrivarens namn som parameter för utskriftsmetoden för Diagram. Utför följande steg för att skriva ut diagram till önskad skrivare:

  • Skapa en instans av klassen Diagram för att ladda en diagram som ska skrivas ut
  • Anropa utskriftsmetoden för klassen Diagram med skrivarnamn som strängparameter till utskriftsmetoden

Utskrift till specifik skrivarprogrammeringsexempel

Ställa in skrivare och dokumentnamn

Aspose.Diagram API:er gör det möjligt att ställa in det specifika skrivar- och dokumentnamnet för ett utskriftsjobb. Utför följande steg för att skriva ut diagram till önskad skrivare:

  • Skapa en instans av klassen Diagram för att ladda en diagram som ska skrivas ut
  • Anropa utskriftsmetoden för klassen Diagram med skrivare och dokumentnamn som strängparameter till utskriftsmetoden

Inställning av skrivare och dokumentnamn Programmeringsexempel