Birleştir Birleştir Diagram

Olası Kullanım Senaryoları

Aspose.Diagram, iki visio dosyasını bir dosyada birleştirmenizi sağlar. Aspose.Diagram for .NET API’de varDiagram Visio çizimini temsil eden sınıf. Yöntemi kullanmabirleştir içindeDiagram diyagramları birleştirmek için sınıf.

Basit kod