Slå samman Kombinera Diagram

Möjliga användningsscenarier

Aspose.Diagram låter dig kombinera två visio-filer till en. Aspose.Diagram for .NET API harDiagram klass som representerar en Visio-ritning. Använder metodenKombinera iDiagram klass för att kombinera diagram.

Exempelkod