Visio Bağlayıcıları ve Yazı Tipi Bilgilerini Alın

Bağlayıcı Bilgilerini Alma

Aspose.Diagram for .NET, kimlik ve isim - hakkında bilgi almak için mekanizmalar sağlarsayfalar veusta. Ayrıca, şekilleri birbirine bağlayan öğeler olan bağlayıcılar hakkında bilgi almanızı sağlar.

buBağlamak nesne, bir Visio çizim sayfasında iki şekli birleştiren bir bağlayıcıyı temsil eder. Tarafından sunulan Connects özelliğiSayfa class, Aspose.Diagram.Connect nesnelerinin bir koleksiyonunu destekler. Bu özellik, bir bağlayıcı hakkında kimlik ve ad bilgilerini almak için kullanılabilir.

Programlama Örneği

Aşağıdaki kod parçası, bir diagram’deki konektörler için bilgileri alır.

Yazı Tipi Bilgilerini Alma

Aspose.Diagram, diagram’i oluşturan öğeler hakkında bilgi almak için mekanizmalara sahiptir.sayfalar, şablonlar, konektörlerve ayrıca yazı tipleri. Bu makale, bir diagram’de hangi yazı tiplerinin kullanıldığını nasıl bulacağınızı gösterir.

buYazı tipi nesne, bir belgedeki metne uygulanan veya sistemde kullanılabilen bir yazı tipini temsil eder. Bir Yazı Tipi nesnesi, bir adı (örneğin, “Arial”), Microsoft Visio’in bu yazı tipiyle biçimlendirilmiş metni içeren bir şeklin Karakter bölümündeki Yazı Tipi hücresinde depoladığı yazı tipi kimliğine (örneğin, 3) eşler. Yazı tipi kimlikleri, bir belge farklı sistemlerde açıldığında veya yazı tipleri yüklendiğinde veya kaldırıldığında değişebilir.

Yazı Tipi Programlama Örneği Alınıyor

Aşağıdaki kod parçası, Visio diagram’den yazı tipi bilgilerini alır.

Varsayılan Yazı Tipi Dizinini Alma

Aspose.Diagram for .NET API, Diagram Sınıfının GetDefaultFontDir() yöntemini kullanarak varsayılan yazı tipi dizini yolunun alınmasına da izin verir. Aşağıdaki kod parçası, Visio diagram’den varsayılan yazı tipi dizinini alır.

Kullanılmayan Yazı Tiplerini Alma

Aspose.Diagram for .NET API ayrıca Diagram Sınıfı GetUnusedStyles() yöntemini kullanarak kullanılmayan yazı tiplerini almaya da izin verir. Aşağıdaki kod parçası, kullanılmayan yazı tiplerini Visio diagram’den alır.