Skapa 3D Mesh och Scene

Skapa en 3D Cube mesh

En Mesh definieras av en uppsättning styrpunkter och de många n-sidig polygoner som behövs. Denna artikel förklarar hur man definierar en Mesh.

För att skapa en Mesh yta måste vi definiera styrpunkter och polygoner på följande sätt:

Här är ett exempel för att bifoga ett Phong-material till kubennoden:

Definiera kontrollpunkter

En mash består av en uppsättning styrpunkter i rymden och polygoner för att beskriva maskstytan för att skapa en mask. Vi måste definiera kontrollpunkterna:

Exempel:

Skapa polygoner

Kontrollpunkterna är inte utförbara, för att göra kuben synlig, måste vi definiera polygoner i varje sida:

Skapa polygoner med PolygonBuilder klass

Vi kan också definiera polygon av hörn med PolygonBuilder klass:

Nu är det klart, för att göra nätverket synligt, måste vi förbereda en nod för det.

Hur man kan tränga ett tåg

Triangulera mesh är användbart för spelindustrin eftersom den trekantiga är den enda primitiva som stöds GPU-hårdvaran stöder (icke-triangulära data är triangulerad i förarnivå, som är ineffektiv i realtids rendering)

I detta exempel, vi triangulera en Mesh genom att importera FBX fil och sparade den i FBX format.

Skapa en 3D Cube Scene

Detta ämne visar hur man lägger till Mesh geometri till 3D scen. Exemplet koden placerar en kub och spara 3D scen i de filformat som stöds.

Skapa en kubnod

En nod är osynlig, men geometrin som är kopplad till noden kan renderas.

Exempel